Robertologievangeliet enligt Stefanius

Robert den store frälsaren drog ut i marker och länder med Lukas Stefanius som följeslagare. Först träffade Robert på en lam man i Laihia. Stig upp, tag din säng och gå, beordrade Robert mannen att göra, och strax tog han sin säng och gick. Nu blevo de Jehovas Vittnen som bevittnat händelsen vreda, och menade att så får man inte bruka Guds makt. Men Robert brydde sig inte om dem, och fortsatte att göra underverk. Så en dag kom han till den lilla byn Smedsby, och många människor flockades omkring honom och bad om underverk. ”Se här på denna herdestav som jag bär”, sade Robert, ”den låter sig inte förvandlas till en orm av sig självt, men om eder ondska så anbefaller, då skall den bli till en orm”. Strax förvandlades staven till en orm, och de Jehovas Vittnen som bevittnat saken, blevo vreda, och menade att Robert inte brukade Guds makt, utan makten från Belsebub, så de beslöto att förgöra Robert. Sedan vandrade Robert och hans stora följe till Fiskstranden i den lilla staden Vasa. Många var hungriga och trötta, eftersom de inte ätit på flera dagar. Robert tog då upp resterna av en fisk som låg på kajen, som någon katt hade ätit av, och sade ”Skåden här på denna fisk, den är av Gud skapad och skall av hans avkomma förtäras”. Robert lade fisken i en korg och täckte över den med en duk. När han sedan drog bort duken, så var korgen full med färsk rökt lax. Robert upprepade denna ceremoni flera gånger och många korgar med färsk rökt lax, nedkom i struparna på den församlade skaran. Människorna var så till sig att de icke förmådde tala om underverket, men de blickade på varandra med förvånade miner. Sedan den dagen gick ryktet om Roberts underverk, och människor samlades nu omkring honom i tusental. Robert botade sjuka, drev ut onda andar och förvandlade vatten till vin. Varhelst han drog fram, samlades tusenhövdade människoskaror.