När Jesus dog på korset för dina synders skull, menade han att en Robertologi-kyrka så småningom skulle uppstå, ur den sanna, enda jesuititska läran. Robertologikyrkan är således den slutliga kristendomen, som genom sin väg genom olika kulturkretsar till sist har fått den ursprungligt rena formen. Som Robertolog, är du en Guds utvald människa som skall predika och föra det glada budskapet vidare: Jesus är inte död! Jesus uppstod på den fjärde dagen och steg upp som en väderballong till himmelen!

Inom Robertologi-kyrkan predikar vi vänlighet och tolerans. Om din fiende ger dig ett slag, då skall du vända andra kinden till, och vill han ge ytterligare ett slag, då skall du hämta en käpp och låta honom prygla dig riktigt ordentligt. Jag skall säga dig, att det inte alla gånger är lätt att vara kristen. Det är inte lätt att inför vänner och bekanta bekänna att man tror på Gud, och det är inte lätt att ställa sig på gator och torg, och predika Guds evangelium. Men belöningen, den skall bli desto större; du får en given plats i himmelriket, och där skall dig intet fattas, ifråga om kärlek, ifråga om lycka, ifråga om njutningar, ifråga om allt det som ett rikt liv kräver av materiella ting.